1.
SZMYT, Andrzej. Uregulowania konstytucji krajowej w perspektywie integracji europejskiej oraz kierunki niezbędnych uzupełnień. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 23 listopad 2014, T. 14, s. 361–376. [udostępniono 5.2.2023]. DOI 10.12775/SIT.2014.017.