1.
ROKICKA, Karolina. Przepisy i normy otwierające porządek prawny na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne w Republice Federalnej Niemiec. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 23 listopad 2014, T. 14, s. 297–316. [udostępniono 25.1.2022]. DOI 10.12775/SIT.2014.014.