1.
SOBCZYK, Marek. Rzymskie korzenie współczesnych zasad techniki prawodawczej. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 1 grudzień 2008, T. 4, s. 151–158. [udostępniono 8.12.2021]. DOI 10.12775/SIT.2008.011.