1.
RUTKOWSKA, Beata. Rola klauzul generalnych przy rozstrzyganiu sporów o roszczenia przedstawicieli pracowników. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 1 grudzień 2008, T. 4, s. 141–150. [udostępniono 7.2.2023]. DOI 10.12775/SIT.2008.010.