1.
KUSTRA, Aleksandra. Współczesny paradygmant nadzrzędności konstytucji. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 1 grudzień 2008, T. 4, s. 105–128. [udostępniono 29.1.2023]. DOI 10.12775/SIT.2008.008.