1.
FILIPIAK, Zbigniew. Prawo własności w doktrynach polityczno-prawnych XVII i XVIII wieku. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 1 grudzień 2008, T. 4, s. 69–80. [udostępniono 2.12.2021]. DOI 10.12775/SIT.2008.005.