1.
FALKOWSKA, Anna Maria. Szwajcarski kodeks zobowiązań w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 1 grudzień 2008, T. 4, s. 57–68. [udostępniono 8.12.2021]. DOI 10.12775/SIT.2008.004.