1.
BRZEZIŃSKI, Bogumił. Kilka refleksji o związkach oraz instytucjach prawa cywilnego z prawem podatkowym. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 1 grudzień 2008, T. 4, s. 43–56. [udostępniono 2.12.2021]. DOI 10.12775/SIT.2008.003.