1.
BIEŃ-KACAŁA, Agnieszka. Zasada dyskontynucaji prac parlamentu. Wybrane problemy. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 1 grudzień 2008, T. 4, s. 33–42. [udostępniono 2.10.2023]. DOI 10.12775/SIT.2008.002.