1.
BIAŁOCERKIEWICZ, Jan. "Security Wall" na okupowanych terenach palestyńskich. Kilka uwag na tle opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 1 grudzień 2008, T. 4, s. 7–32. [udostępniono 7.12.2021]. DOI 10.12775/SIT.2008.001.