1.
SZABŁOWSKA, Marzena. Ochrona dóbr osobistych pracownika z perspektywy europeizacji polskiego prawa pracy. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 1 grudzień 2006, T. 3, s. 179–200. [udostępniono 29.1.2023]. DOI 10.12775/SIT.2006.011.