1.
LECIAK, Michał. Szczególne sposoby postępowania z dokumentami zawierającymi tajemnicę państwową wydanymi lub znalezionymi w toku zatrzymania lub przeszukania. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 1 grudzień 2006, T. 3, s. 125–140. [udostępniono 6.2.2023]. DOI 10.12775/SIT.2006.008.