1.
BUNIKOWSKI, Dawid. Przepadek korzyści z przestępstwa - ujęcie kryminologiczne i historycznoprawne. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 1 grudzień 2006, T. 3, s. 21–42. [udostępniono 6.2.2023]. DOI 10.12775/SIT.2006.002.