1.
OLESIŃSKA, Agnieszka. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji podatkowej, która stała się bezprzedmiotowa. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 24 listopad 2021, T. 29, s. 257–277. [udostępniono 5.2.2023]. DOI 10.12775/SIT.2021.032.