1.
NAPIÓRKOWSKA, Anna. Urlop macierzyński a praca zarobkowa. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 24 listopad 2021, T. 29, s. 237–255. [udostępniono 27.1.2023]. DOI 10.12775/SIT.2021.031.