1.
MAY, Joanna. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 24 listopad 2021, T. 29, s. 211–236. [udostępniono 4.2.2023]. DOI 10.12775/SIT.2021.030.