1.
WĘGLIŃSKI, Konrad. Cywilnoprawna odpowiedzialność członków organów prostej spółki akcyjnej wobec spółki. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 24 listopad 2021, T. 29, s. 441–458. [udostępniono 3.2.2023]. DOI 10.12775/SIT.2021.041.