1.
TYKWIŃSKA-RUTKOWSKA, Dominika. Prawo do aborcji w Polsce w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 24 listopad 2021, T. 29, s. 419–440. [udostępniono 3.2.2023]. DOI 10.12775/SIT.2021.040.