1.
SYLWESTRZAK, Dorota. Hydroenergia w Polsce. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 24 listopad 2021, T. 29, s. 385–405. [udostępniono 28.1.2023]. DOI 10.12775/SIT.2021.038.