1.
SULIŃSKI, Grzegorz. Wyłączenie lub ograniczenie wstąpienia spadkobiercy wspólnika do spółki z o.o. – zagadnienia wybrane. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 24 listopad 2021, T. 29, s. 369–384. [udostępniono 28.1.2023]. DOI 10.12775/SIT.2021.037.