1.
ROMANIUK, Paweł. Wybrane prawnoadministracyjne aspekty realizacji zasady jawności w sferze funkcjonowania administracji publicznej. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 24 listopad 2021, T. 29, s. 351–368. [udostępniono 27.1.2023]. DOI 10.12775/SIT.2021.036.