1.
ZGOLIŃSKI, Igor. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 września 2019 r., sygn. II AKa 292/19. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 24 listopad 2021, T. 29, s. 555–566. [udostępniono 26.1.2023]. DOI 10.12775/SIT.2021.048.