1.
LEWANDOWSKI, Piotr. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 20 października 2020 r., sygn. V U 198/19 (niepublikowany). Studia Iuridica Toruniensia [online]. 24 listopad 2021, T. 29, s. 543–554. [udostępniono 4.2.2023]. DOI 10.12775/SIT.2021.047.