1.
CHRABKOWSKI, Marek. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2019 r., sygn. I OSK 1429/17. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 24 listopad 2021, T. 29, s. 513–526. [udostępniono 3.2.2023]. DOI 10.12775/SIT.2021.045.