1.
GUSS, Aleksandra. Lista Skarbów Dziedzictwa – niepotrzebna forma ochrony zabytków?. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 24 listopad 2021, T. 29, s. 53–72. [udostępniono 1.2.2023]. DOI 10.12775/SIT.2021.022.