1.
RUTKOWSKA, Beata. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2019 r., I PK 243/17. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 16 październik 2021, T. 28, s. 371–382. [udostępniono 9.6.2023]. DOI 10.12775/SIT.2021.019.