1.
KABZA, Ewa. Problem zmiany nazwiska pasierba w świetle przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 16 październik 2021, T. 28, s. 83–98. [udostępniono 28.5.2023]. DOI 10.12775/SIT.2021.005.