1.
ŁAZAREWICZ, Sylwia. Przesłanki i kryteria miarkowania kary umownej. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 16 wrzesień 2022, T. 30, s. 295–312. [udostępniono 5.6.2023]. DOI 10.12775/SIT.2022.015.