1.
MIELEWCZYK, Dominik Damian. Należyta staranność adwokata i radcy prawnego wykonujących zawód w ramach indywidualnej praktyki prawniczej (analiza porównawcza polskiego i amerykańskiego systemu prawnego). Studia Iuridica Toruniensia [online]. 18 lipiec 2021, T. 27, s. 229–248. [udostępniono 25.1.2022]. DOI 10.12775/SIT.2020.029.