1.
DUDZIEC-RZESZOWSKA, Wioletta. Prawo odstąpienia podróżnego od umowy o udział w imprezie turystycznej na tle ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 19 maj 2021, T. 26, s. 125–146. [udostępniono 26.1.2023]. DOI 10.12775/SIT.2020.006.