1.
BRZEZIŃSKA-RAWA, Anna & SYLWESTRZAK, Dorota. Administratywizacja prawa karnego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 19 maj 2021, T. 26, s. 85–106. [udostępniono 29.1.2022]. DOI 10.12775/SIT.2020.004.