1.
DROBOT, Jolanta. Wygaśnięcie stosunku pracy z przyczyny nieujętej w przepisach prawa – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 2017 r., III PZP 11/16. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 3 lipiec 2020, T. 25, s. 205–220. [udostępniono 30.11.2021]. DOI 10.12775/SIT.2019.026.