1.
BĄCZYK, Mirosław. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r., VII AGa 307/18. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 13 styczeń 2020, T. 24, s. 317–328. [udostępniono 30.5.2023]. DOI 10.12775/SIT.2019.015.