1.
WRÓBEL, Adam. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2005 r., sygn. III KK 23/05. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 1 czerwiec 2013, T. 12, s. 265–272. [udostępniono 2.2.2023]. DOI 10.12775/SIT.2013.013.