1.
FILIPIAK, Zbigniew. Recenzja książki dr Anny Klimaszewskiej: Code de commerce – Francuski kodeks handlowy z 1807 r., wyd. Arche s.c., Gdańsk 2011. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 1 czerwiec 2013, T. 12, s. 255–264. [udostępniono 9.12.2022]. DOI 10.12775/SIT.2013.012.