1.
LISKOWSKI, Mariusz. Pojęcie niewypłacalności pracodawcy w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 9 maj 2019, T. 22, s. 169–188. [udostępniono 3.12.2021]. DOI 10.12775/SIT.2018.009.