1.
KIEDROWICZ-WYWIAŁ, Aleksandra. Oszustwo komputerowe w polskim i niemieckim kodeksie karnym. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 1 czerwiec 2010, T. 6, s. 63–80. [udostępniono 23.3.2023]. DOI 10.12775/SIT.2010.003.