1.
BIEŃ-KACAŁA, Agnieszka. Rewizja czy zmiana konstytucji? (Charakter prawny nowelizacji konstytucji z 1989 r.). Studia Iuridica Toruniensia [online]. 1 grudzień 2010, T. 7, s. 90–104. [udostępniono 23.3.2023]. DOI 10.12775/SIT.2010.014.