1.
ORGANIŚCIAK, Wojciech. Wincenty Skrzetuski o wzajemnych relacjach stanów sejmujących w Rzeczypospolitej szlacheckiej (wybrane zagadnienia). Studia Iuridica Toruniensia [online]. 1 czerwiec 2012, T. 10, s. 202–220. [udostępniono 25.3.2023]. DOI 10.12775/SIT.2012.010.