1.
PENO, Michał. Funkcje, źródła i granice odpowiedzialności w prawie. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 18 grudzień 2017, T. 20, s. 227–248. [udostępniono 26.3.2023]. DOI 10.12775/SIT.2017.012.