1.
GLINKA, Justyna. Przyczyny zaskarżania uchwał rad nadzorczych w spółkach kapitałowych – analiza porównawcza wadliwości korporacyjnych aktów woli w świetle przepisów k.s.h. i k.c. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 17 grudzień 2017, T. 20, s. 123–142. [udostępniono 26.3.2023]. DOI 10.12775/SIT.2017.007.