1.
ORZECHOWSKA, Agnieszka & ORZECHOWSKI, Tomasz. Instytucja uznania za zmarłego w Polsce w okresie międzywojennym. Studia Iuridica Toruniensia [online]. 18 marzec 2017, T. 19, s. 257–272. [udostępniono 26.3.2023]. DOI 10.12775/SIT.2016.025.