Bałdyga, A. „Reakcje Zachodu Na Wprowadzenie Szariatu W Nigerii”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 15, marzec 2015, s. 7-22, doi:10.12775/SIT.2014.023.