Nowicki, P. „Michał Kania, Umowa O Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. Studium Administracyjno-Prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, Ss. 398”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 14, listopad 2014, s. 431-6, doi:10.12775/SIT.2014.022.