Szmyt, A. „Uregulowania Konstytucji Krajowej W Perspektywie Integracji Europejskiej Oraz Kierunki niezbędnych uzupełnień”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 14, listopad 2014, s. 361-76, doi:10.12775/SIT.2014.017.