Rokicka, K. „Przepisy I Normy otwierające porządek Prawny Na Prawo międzynarodowe I Procesy Integracyjne W Republice Federalnej Niemiec”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 14, listopad 2014, s. 297-16, doi:10.12775/SIT.2014.014.