Sobczyk, M. „Rzymskie Korzenie współczesnych Zasad Techniki Prawodawczej”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 4, grudzień 2008, s. 151-8, doi:10.12775/SIT.2008.011.