Rutkowska, B. „Rola Klauzul Generalnych Przy Rozstrzyganiu sporów O Roszczenia Przedstawicieli pracowników”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 4, grudzień 2008, s. 141-50, doi:10.12775/SIT.2008.010.