Kustra, A. „Współczesny Paradygmant nadzrzędności Konstytucji”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 4, grudzień 2008, s. 105-28, doi:10.12775/SIT.2008.008.