Kala, D. „Procesowe Funkcje Zatrzymania Osoby W świetle rozwiązań Kodesku postępowania Karnego”. Studia Iuridica Toruniensia, t. 4, grudzień 2008, s. 93-104, doi:10.12775/SIT.2008.007.